Kijken in de grond is een 'ongoing' onderzoeksproject.
De uitkomsten worden op de website gepubliceerd, hierdoor zijn nog veel locaties maar gedeeltelijk voorzien van alle informatie. In totaal maken we 16 op de wind gedroogde aardestenen'. Op elke locatie wordt een unieke steen samengesteld op basis van de lokale aarde, een plantaardige structuur, een plaatselijk mineraal en de culturele biografie.

Op de geologische kaart zijn de delf-locaties van de 'op de wind gedroogde aardstenen' gemarkeerd. Met elke nieuwe steen komt er een locatie op de kaart bij.

locatie steen

locatie steen installatie


Een bouwsteen, een culturele biografie van het landschap, een ambacht


"De geologische kaart van Nederland laat zien uit welke afzettingen de bovenste meters van de ondergrond zijn opgebouwd. De kaart omvat heel Nederland, inclusief het Nederlands Continentaal Plat."

GROEN > getijdenafzettingen
BLAUW > rivierafzettingen
GEEL > duinzand
BEIGE > dekzand
BRUIN > lössleem
ROOD > veen
LICHTROOD > keileem

Afbeelding: Geologische kaart 2021, DINOloket, TNO Geologische Dienst NederlandKijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74