Stacks Image 234

Stacks Image 232

Stacks Image 227

Stacks Image 241

Stacks Image 248

Stacks Image 257
Stacks Image 259

Stacks Image 265
Stacks Image 268

OUDEMIRDUMERKLIF | KEILEEM + ZEEKLEI + ZAND

IJsselmeerkust, Friesland

Status steen: proefsteen
Steen recept: keileem, zeeklei, dekzand, schelpen

(Tekst in bewerking)
Het materiaal zit op een armlengte onder het oppervlak verborgen en heeft hier 150.000 jaar gelegen (Saalien). Het was een ijskoude tijd, grote ijstongen uit het noorden brachten het materiaal hiernaartoe. De ijsmassa vermaalde, perste en drukte uiteindelijk de stuwwal omhoog. In de laatste ijstijd was het niet het ijs maar de wind die een nieuw laag bracht, het dekzand. 6.000 jaar geleden omsloot het veen de stuwwal en werd het een eiland in een veenmoeras. Pas in de late middeleeuwen doorbrak het zeewater de veenbulten en werd de stuwwal door zuidwesterstormen tot een‘klif’.

Landschap: Klif +7,0 m NAP, strand +0,5m NAP
> stuwwal met aan de westzijde een door de Zuiderzee ontstane klif.
Cultuurlandschap:
> Tuunwallen en drinkpoelen
Mineraal: keileem, zeeklei, dekzand
Holocene afzetting: 0,3 meter
Afzetting heden: De schelpen van de bodem van het IJsselmeer.
Eroderen heden: de steile klifhelling erodeerd langzaam weer tot glooiing
Bodemdaling: -0,5mm/jaar
Water: De ‘landjes’ bestaan uit water, plantenresten, slib
Wind: drukt de golven tegen de waterkant
Plant: n.t.b.

Sediment 1: keileem, ongeveer 150.000 jaar oud
Sediment 2: zeeklei, 90 tot 800 jaar oud


"...We hebben een stukje ooit afgegraven om daar een oeverzwaluwen plek te creƫren, alleen dat erodeerd wel zo dat we hier mee op zijn gehouden...."

Simon de Winter, boswachter NatuurmonumentenKijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74