Stacks Image 202

Stacks Image 210

Stacks Image 212

Stacks Image 220
Stacks Image 225

Stacks Image 227
Stacks Image 214

IJDOORNPOLDER | ZEEKLEI + VEENGROND + SCHELPEN

Markermeer, Noord-Holland

Status steen: proefsteen
Schelp-steen recept: zeeklei + Zuiderzee schelpen + water
Veen-steen recept: zeeklei + veen + water

(Tekst in bewerking)
Buitendijks kleiland, waar eeuwen op is geboerd en wat in die tijd door overstromingen meegroeide met de waterspiegel van de zee. Onder het bed van 0,7 meter klei ligt het veen ingekapseld, het was ooit hoogveen dat tot 5 meter boven de waterspiegel uitstak.

Hoogveen is een symbiose van regen en voornamelijk veenmos, het waren de planten die het land vormden. Voor de mens was het onbegaanbaar land, pas door het afwateren van de veenbulten werd het begaanbaar. Hierdoor droogden de bulten langzaam uit en zakten in.

"De terpen ontstonden vanzelf, de huizen die ze bouwden waren heel ligt, de wanden waren van gevlochten takken en strooien daken. Ze woonden op veen en dat veen zakte de hele tijd in. Dat hebben we ook in Amsterdam gezien bij de allereerste bewoning, en dat is klassiek voor heel waterland en Amstelland als je bewoningssporen vindt uit de middeleeuwen vind je meerdere lagen boven elkaar. Dat wordt al snel als een terp gezien want elke 20 jaar moet je het weer een meter ophogen en daar bouw je je huis weer opnieuw op."

Jerzy Gawronski, archeoloog

Landschap: Polder -0,30m NAP, ontstaan door marine sedimentatie en veengroei
> 5.000 jaar geleden tot 1932 (afsluitdijk)
Cultuur: De ontginning van de drogere veengebieden begon in de 2e helft van de 10e eeuw.

Sediment 1: Zeeklei
> 90 tot 800 jaar oud
Sediment 2: Zuiderzee schelpenstrandjes

Holocene afzetting: 13 meter
Eroderen: geen sprake

Plant: veen
> 800 tot 5.000 jaar oud
Kijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74