Stacks Image 273

Stacks Image 277

Stacks Image 275

Stacks Image 291

Stacks Image 279

Stacks Image 283
Stacks Image 285


LIONSERPOLDER | TERPEN LANDSCHAP

Westergo, Friesland
zeeklei | rieit | gras | schapenkeutels

Steen recept I: Zeeklei + schapenkeutels
Steen recept I: Zeeklei + riet

Het kwelderwallen landschap ontstond ongeveer 6.000 jaar geleden door de stijgende zee die vanuit het noordwesten de eindeloze stuifzandvlakte bedekte met water. De zee nam enkele duizenden jaren het fijne zand mee en zette het af op de kwelderwallen zodat het land meegroeide met de stijgende zeespiegel. De omstandigheden veranderden zodat nu ook zeeklei kon sedimenteren.

Archeologen vonden stukjes aardewerk, scherven, botresten en houtskool. Bijzonder is dat de vindplaats niet op een terp ligt, maar op een voormalig eiland in de Lionserpolder. De plek is nog zichtbaar als verhoging in het weidelandschap
De bewoning van het eiland was tijdelijk, een aantal honderd jaar, rond 200 na Chr. Brak er een nattere periode aan waar stormvloeden het eiland overspoelde en leidde tot vertrek van de bewoners.
Het eiland is hierna nog ongeveer 45cm door kleiafzettingen hoger gegroeid, sinds
de 11e a 12e eeuw is het gebied door dijken beschermd en groeit het niet langer.

Landschap: -0,6 naar +0,7m NAP (Eiland)
> Kwelderwallen landschap ontstond ± 6.000 jaar geleden
Cultuur: +2,1m NAP terp van Leons
> De eerste terpen werden rond 500 voor Chr. opgeworpen
Mineraal: zeeklei
> een proces van ongeveer 3.000 jaar
Holocene afzetting: 17m (waarvan de bovenste 7m zeeklei)
Afzetting heden: sinds de bedijking in 11e en 12e eeuw vindt er geen afzetting meer plaats
Eroderen heden: nee
Bodemdaling: -1mm/jaar
Water: Hoogste waterstand in Harlingen +1,4m NAP (september 2022)
Op het vasteland in zowel Friesland als Groningen zijn nog vele landschapsvormen waaruit het ontstaan uit de zee goed zichtbaar is.
Plant: grassen
Dier: Schaap

Sediment 1: zeeklei
> 900 tot 1.500 jaar oud


"...Uiteindelijk was het puur voor de afwatering, dat was de rede dat ze het bol legde, dus zo vroeg mogelijk het land op kunnen in die tijd ook al...."

Simon de Winter, boswachter NatuurmonumentenKijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74