Stacks Image 252

Stacks Image 250

Stacks Image 236

Stacks Image 220
Stacks Image 225

Stacks Image 227
Stacks Image 243

GRIEND | ZEEKLEI

Waddenzee, Friesland

Status steen: eerste delving
Steen recept: kwelderslib

(Tekst in bewerking)
Als je van boven op het eiland kijkt lijkt het op een kikkervisje met de grote kop aan de westkant en een staart aan de oostkant. De rand van de kop is een zand en schelpen wal die het binnenste van de kop tijdelijk beschermd, vanuit het oosten wordt het binnenste gevoed met het opkomend water dat fijn kleiig sediment meeneemt en afzet tussen de kwelder plantjes. Het binnenste van de kop groeit zo met het ritme van het getij langzaamaan met een steeds flinterdun laagje zeeklei aan. Het ritme van de stormen slaat de zandwal weg en wordt geremd door de hard geworden zeeklei. De verschillende ritmes op het wad laten de eilanden lopen van west naar oost. Maar door invloed van de mens is het eiland op hol geslagen, de contouren in 1850 liggen naast dat van 1972, het eiland verplaatste zich in die tijdsperiode 7 meter per jaar.

De afsluitdijk, hoewel meer dan 20 kilometer naar het zuiden, heeft een grote invloed op het eiland gehad. Het eiland begon kleiner te worden en Natuurmonumenten begon zich zorgen te maken dat het zou gaan verdwijnen. Een uitstervend stuk land wat behouden moet blijven.

"Na 1930 verdween niet alleen het zeegras, maar werd ook de golfwerking sterker, zodat de afbrekende krachten de overhand kregen’."

Quirin Smeele, Natuurmonumenten

Landschap: Wandelend Waddeneiland, +0,3 NAP
Cultuurlandschap: Zanddijk in westen vertraagt het eroderen van het eiland

Mineraal: Slib en strandzand
Holocene afzetting: 12 meter (zand, klei, veen)
Afzetting heden: kwelder-slib, stuifzand
Eroderen heden: zandafslag westzijde
Bodemdaling: onbekend

Water: hoogwater 9:20 uur (+1,12m NAP), laagwater 16:20 uur (-0,86m NAP), 26-08-2022 (Harlingen)
Wind: drukt de golven over het strand, zandverstuiving
Plant: zeegras, lamsoor, zeeraketKijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74