Stacks Image 252

Stacks Image 250

Stacks Image 236

Stacks Image 220
Stacks Image 225

Stacks Image 227
Stacks Image 243

GRIEND | WADDENZEE

Friesland
zeeklei | kwelderslib | zand | schelpen | zeegras

Steen recept I: kwelderslib + zeeklei + zeegras
Steen recept II: kwelderslib + zeeklei + schelpen

Als je van boven op het eiland kijkt lijkt het op een kikkervisje met de grote kop aan de westkant en een staart aan de oostkant. De rand van de kop is een zand en schelpen wal die het binnenste van de kop tijdelijk beschermd, vanuit het oosten wordt het binnenste gevoed met het opkomend water dat fijn kleiig sediment meeneemt en afzet tussen de kwelder plantjes. Het binnenste van de kop groeit zo met het ritme van het getij langzaamaan met een steeds flinterdun laagje zeeklei aan. Het ritme van de stormen slaat de zandwal weg en wordt geremd door de hard geworden zeeklei. De verschillende ritmes op het wad laten de eilanden lopen van west naar oost.

Maar door invloed van de mens is het eiland op hol geslagen, de contouren in 1850 liggen naast dat van 1972, het eiland verplaatste zich in die tijdsperiode 7 meter per jaar.
De afsluitdijk, hoewel meer dan 20 kilometer naar het zuiden, heeft een grote invloed op het eiland gehad. Het eiland begon kleiner te worden en Natuurmonumenten begon zich zorgen te maken dat het zou gaan verdwijnen. Een uitstervend stuk land wat behouden moet blijven.

"Na 1930 verdween niet alleen het zeegras, maar werd ook de golfwerking sterker, zodat de afbrekende krachten de overhand kregen’."

Quirin Smeele, Natuurmonumenten

Inmiddels is er bij Griend de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd met het terugbrengen van de zeegrasvelden. Het inzaaien van zeegras heeft ertoe geleid dat er in 2022 het veld uitgroeide tot een omvang van zo’n 650 hectare. Een jaar later, in 2023 was dit zelfs 1250 hectare. Griend is hiermee de grootste herstelde droogvallende zeegrasveld ter wereld.


Landschap: Wandelend Waddeneiland, +0,3 NAP
Cultuurlandschap: Zanddijk in westen vertraagt het eroderen van het eiland
Mineraal: Slib en strandzand
Holocene afzetting: 12 meter (zand, klei, veen)
Afzetting heden: kwelder-slib, stuifzand
Eroderen heden: zandafslag westzijde
Bodemdaling: onbekend
Water: hoogwater 9:20 uur (+1,12m NAP), laagwater 16:20 uur (-0,86m NAP), 26-08-2022 (Harlingen)
Algen vormen op de getijden-bodem grote microbiële matten, die silt en klei korrels aan elkaar plakken met slijm. Dit maakt de slikplaten steviger en helpt daardoor bij de groei van de slikken.
Wind: drukt de golven over het strand, zandverstuiving
Plant: zeegras, lamsoor, zeeraket

......Voor ons is het altijd vogel-eiland geweest, maar in de geschiedenis heeft het allemaal verschillende functies gehad......

Jan Willem Zwart, manager Waddenzee, NatuurmonumentenKijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74