Stacks Image 288

Stacks Image 275

Stacks Image 277

Stacks Image 279

Stacks Image 281

Stacks Image 257
Stacks Image 259

Stacks Image 283
Stacks Image 285

HOGE BERG | KEILEEM + ZEEKLEI + ZAND

Hoge Berg Texel, Waddenzee, Noord-Holland

Status steen: Proefsteen
Steen recept: keileem, zeeklei

(Tekst in bewerking)
Meer dan 150.000 duizend jaar geleden is de keileem stuwwal op Texel ontstaan, de ‘Hoge Berg’ is bepalend voor het Texelse landschap.
Na de laatste ijstijd toen het water weer kon stromen en de Noordzee langzaam steeg werd de stuwwal voor het eerst een eiland alleen niet omringt door alleen maar water maar door planten en water ofwel veenmoeras. Rond het jaar 100 spoelden de veenverbinding met het vasteland weg en werd Texel een zee-eiland.

"In 1711 beëindigde De Westen als laatste het recht van overalweide. Iedere Texelaar met vee kreeg door het opheffen van dit weiderecht een eigen stuk land."

Henk Baas, Tuunwallen op Texel en langs de voormalige Zuiderzee

Het eigen stuk land werd omheind door een tuunwal, geen sloot wand daar zou geen water in blijven staan doordat het hoog land is het land van de ‘Hoge berg’.
De tuunwal is opgebouwd uit het lokale keileem.
Om de schapen het hele jaar te voorzien van drinkwater werd er drinkpoel/kolk gegraven, het materiaal wat hier uit vrij kwam werd naar de boerderij gebracht om er een stalvloer mee te maken. Een stamp-lemen vloer.

"...Het mircro klimaat op beton is eigenlijk niks, in de poriën gaan toch verkeerde ziekte verwekkers zitten...."

Jan Willem Bakker, schapenboer op de Hoge Berg


Landschap: Stuwwal tot +15m NAP
> ontstaan door stuwing van landijs 150.000 jaar geleden

Cultuurlandschap:
De tuunwal en drinkpoel zijn relikwieën uit een eeuwenoud cultuurlandschap gemaakt van de plaatselijke aarde.
> in het jaar 1711 het recht van overalweide werd afgeschaft
Mineraal:
Keileem, zeeklei en dekzand
Holocene afzetting:
Op de berg 0 m, aan de voet 1,5m
Afzetting heden:
geen
Eroderen heden:
Afgraving drinkpoelen, in de laatste jaren drogen de kolken op in de zomer
Water:
Drinkpoel/kolk
Wind:
Een deel van de Hoge berg is met dekzand overstoven
Plant:
Dier:
Schapen

Sediment 1: Keileem
> minimaal 120.000 jaar oud
Sediment 2: Dekzand
> minimaal 11.000 jaar oud
Sediment 3: Zeeklei
> minimaal 1.900 jaar oudKijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74