LEZING | EURO2021.EU | 27 MEI 2021

‘Ecologisch en natuur-inclusief ontwerpen van de klimaatbestendige stad’

Tweedaags internationaal virtual life conference georganiseerd door de TU Delft.

Het doel van dit online symposium was 'om op zowel op wetenschappelijk als op gebruikersniveau de mogelijkheid en effectiviteit van het toepassen van natuurlijke processen in de gebouwde omgeving te onderzoeken.'

Alle bijdragen zijn online terug te zien.

20 min over 'Kijken in de grond' gepresenteerd door Christina Eickmeier.Kijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74